PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

budzet_panstwa

„Doposażenie zakładów radioterapii - wymiana akceleratorów” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

W dniu 9 maja 2023r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii  – wymiana akceleratorów” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia. Nr umowy 1/6/5/2023/43/490

 

Wartość inwestycji 10 000 800,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa 10 000 000,00 zł.

Termin realizacji: do 28 czerwca 2024 roku

 

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanych akceleratorów niskoenergetycznych i wysokoenergetycznych

 Zakres rzeczowy inwestycji to wymiana akceleratora, jego instalacja, serwis oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu.

Zakupiono przyspieszacz liniowy Halcyon dla Zakładu Radioterapii. Akcelerator generuje terapeutyczna wiązka fotonowa 6MV FFF o wysokiej mocy dawki, bez filtra spłaszczającego. Wyposażeniem urządzenia obejmuje: dwuwarstwowy kolimator wielolistkowy, opcję terapii dynamicznej IMRT typu Sliding Window, opcję obrotowej terapii IMRT (VMAT), opcję wydłużonego pola terapeutycznego, zintegrowany kilowoltowy system obrazowania rentgenowskiego z opcją tomografii CBCT.

Urządzenie jest w przygotowane do implementacji oprogramowania służącego do prowadzenia radioterapii adaptacyjnej. Aparat Halcyon to nowoczesna konstrukcja, w której priorytetem jest komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Umożliwia skrócenie czasu realizacji napromieniania przez co pacjent krócej przebywa w Zakładzie Radioterapii. Ponadto, dzięki w pełni zintegrowanemu z akceleratorem systemowi obrazowania radiologicznego, radioterapia jest precyzyjna a przez to bezpieczna dla pacjenta.