PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

budzet_panstwa

Centrum Diagnostyki Morfologicznej Mięsaków Tkanek Miękkich (PRO-PATO_MTM)

Projekt pn. Centrum Diagnostyki Morfologicznej Mięsaków Tkanek Miękkich (PRO-PATO_MTM) realizowany jest przez Konsorcjum Naukowe, dofianansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych “Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTATEG

W skład konsorcjum Naukowego wchodzą:

  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie – Lider Projektu
  • Ministerstwo Zdrowia – Lider merytoryczny
  • Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie (SPZOZ)
  • Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
  • Polskie Towarzystwo Patologów

Całkowity kwalifikowalny koszt realizacji Projektu wynosi 5 992 176,51 zł w tym dofinansowanie 5 913 426,51 zł

Termin realizacji projektu od 01.03.2022r. do 28.02.2025r.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie trzyletniego pilotażu morfologicznego rejestru mięsaków tkanek miękkich, w ramach powołanego w tym celu Centrum Diagnostyki Morfologicznej Mięsaków Tkanek Miękkich (CDMMTM). Pilotaż pozwoli w kolejnych latach (do 2028r.) na utworzenie 13 następnych centrów diagnostyki morfologicznej nowotworów złośliwych, osobno dla każdego narządu i dla potrzeb Krajowego Ośrodka Koordynacyjnego Diagnostyki Morfologicznej Nowotworów Złośliwych (PRO_PATO), który będzie koordynował i monitorował działanie wszystkich docelowych 14 centrów diagnostyki narządowej.

Pilotaż pozwoli na ocenę kosztów ekonomicznych stworzenia kompletnej sieci konsultacji złośliwych nowotworów dla 14 grup narządowych – w tym zakresie ww. analizy odnoszące się do CDMMTM będą mieć charakter przedwdrożeniowy. Docelowo do roku 2028, w oparciu o wyniki pilotażu będą powołane analogiczne rejestry nowotworów pozostałych narządów, tak, aby osiągnąć rezultat w postaci kompleksowej i systemowo działającej sieci badań konsultacyjnych rzadkich i szczególnie trudnych przypadków diagnostycznych na wzór sieci działających w krajach UE, np. w krajach skandynawskich. Projekt pozwoli na wdrożenie pierwszego w Polsce systemu monitoringu jakości diagnostyki morfologicznej, co wpłynie na realizację polityk krajowych w obszarze zdrowia publicznego i realizację założeń Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030.

Projekt ma istotne znaczenie społeczne, gospodarcze i terapeutyczne, ponieważ podstawą efektywnej terapii onkologicznej jest właściwe i precyzyjne zdiagnozowanie nowotworu, a co za tym idzie skuteczne leczenie chorych na nowotwory ze zdefiniowanym celem tzw. leczenia spersonalizowanego. Kompletna i szczegółowa rejestracja wszystkich chorych na nowotwory, precyzyjna diagnostyka z obniżonym do minimum odsetkiem rozbieżnych rozpoznań to gwarancja skutecznego leczenia i wiarygodnych wyników badań naukowych w klinicznych aspektach postępowania z chorymi na nowotwory złośliwe.