PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie prowadzi badania profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego z programu przesiewowego finansowanego ze środków publicznych (NFZ).

Program przeznaczony jest dla osób w wieku:

  • od 50 do 65 lat,
  • lub od 40 do 49 lat, jeśli u najbliższych krewnych pacjenta, rozpoznano nowotwór jelita grubego.

W ramach programu wykonywana jest kolonoskopia w znieczuleniu miejscowym lub znieczuleniu ogólnym, w tym:

  • pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy;
  • usunięcie polipów wielkości do 15 mm;
  • poddanie badaniu histopatologicznemu wszystkich wycinków i usuniętych polipów;
  • wskazanie konkretnych zaleceń dotyczących leczenia u osób, które wykonały kolonoskopię przesiewową.

Badania wykonywane są bez skierowania.

Pacjent, przed przystąpieniem do badania powinien wydrukować, wypełnić i podpisać stosowną ankietę (POBIERZ ANKIETĘ).

Ankietę można dostarczyć do NIO-PIB Oddziału w Krakowie:

Kryteriami wyłączenia z programu są:

  • objawy kliniczne sugerujące raka jelita grubego
  • kolonoskopia wykonana w ostatnich 10 latach

 Rejestracja do badań profilaktycznych w kierunku raka jelita grubego:

tel. +48 12 63 48 383 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 11.00