LECZENIE SYSTEMOWE

Co to jest leczenie systemowe?

Leczenie systemowe to sposób leczenia nowotworów złośliwych (w tym raka) polegający na podawaniu leków:

  • dożylnie (kroplówki),
  • doustnie (tabletki, kapsułki),
  • domięśniowo (zastrzyki domięśniowe),
  • podskórnie (zastrzyki podskórne).

Leki te mają na celu zniszczenie lub uszkodzenie komórek nowotworowych, lecz działają nie tylko na komórki nowotworu, ale na cały organizm (system), stąd nazwa – leczenie systemowe.

Do metod leczenia systemowego zaliczamy: chemioterapię, hormonoterapię, leczenie celowane oraz immunoterapię. Różnią się one sposobem działania oraz skutkami ubocznymi.

Lekarz onkolog dobiera metodę leczenia i leki w zależności od:

  • narządu, w którym rozwinął się nowotwór
  • histologicznej postaci nowotworu – trzeba pamiętać, że złośliwe nowotwory w tej samej lokalizacji, np. raki piersi, mogą bardzo się od siebie różnić,
  • celu leczenia (leczenie radykalne lub paliatywne),
  • ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz jego innych chorób.

Ważnym jest, by pacjent poinformował lekarza onkologa o wszystkich swoich chorobach i zażywanych lekach. Pacjent może również zostać poproszony o dostarczenie zaświadczenia od lekarza rodzinnego lub innych specjalistów o dotychczasowym stanie zdrowia i stosowanych lekach.
Czasami ze względu na choroby towarzyszące, przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego, konieczne jest zasięgnięcie konsultacji innych lekarzy specjalistów.

Leczenie systemowe może być prowadzone jako leczenie radykalne (w celu wyleczenia) – wówczas najczęściej jest jednym z elementów terapii stosowanym po lub przed leczeniem operacyjnym albo radioterapią (napromienianiem). Może być także prowadzone jako leczenie paliatywne, kiedy wyleczenie choroby jest niemożliwe, a terapia służy zmniejszeniu objawów choroby, wydłużeniu życia (wtedy również może być stosowana w połączeniu z radioterapią lub operacją) oraz poprawy jego komfortu.

U wielu pacjentów stosuje się równocześnie więcej niż jedną metodę leczenia systemowego np. chemioterapię i immunoterapię lub stosuje się kolejne metody w określonej sekwencji np. najpierw podaje się chemioterapię, następnie hormonoterapię.

Leki mogą być podawane pojedynczo lub w schematach obejmujących kilka leków – w zależności od choroby oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Najczęściej schematy składające się z kilku leków są obarczone większą liczbą lub nasileniem skutków ubocznych, ale nie zawsze tak jest – zależy to również od indywidualnych predyspozycji pacjenta, które tylko w pewnym stopniu można określić przed rozpoczęciem leczenia.Nie ma sposobu, aby ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że wybrana terapia będzie u danego pacjenta skuteczna.

Leczenie systemowe jest powtarzane w określonych odstępach czasu –  zastrzyki dożylne, domięśniowe i podskórne podawane są najczęściej co 2-4 tygodnie (są sytuacje, w których odstępy są dłuższe), a leczenie doustne przeważnie podaje się codziennie (niekiedy z przerwami).
Liczba podań (zwanych cyklami, seriami lub kursami) zależy od choroby, jej zaawansowania, skuteczności terapii i tolerancji leczenia przez pacjenta.

Trzeba się liczyć z tym, że leczenie może trwać kilka miesięcy lub nawet kilka lat.

Tolerancja leków NIE zależy od ich koloru –  np. tak zwana „czerwona chemia” jest potocznym określeniem każdej chemioterapii, w skład której wchodzą leki: doksorubicyna lub epirubicyna, których roztwory fabrycznie są czerwone. Kolor ten nie ma związku z gorszą tolerancją niż w przypadku roztworów bezbarwnych lub żółtych. Popularne skojarzenie może wynikać z faktu, że doksorubicyna często jest składową intensywnych schematów leczenia, które w całości mogą być gorzej tolerowane przez pacjenta.

Należy pamiętać, że każdy pacjent może inaczej odczuwać objawy uboczne. Czasami mogą nie występować wcale lub występować w nasileniu utrudniającym dotychczasowe funkcjonowanie. Mogą ustępować całkowicie po zakończeniu leczenia lub pozostawiać trwałe uszkodzenia.

Nie każdy lek powoduje wszystkie wymienione skutki.

Ważne, by pacjent w trakcie wizyt poinformował lekarza o odczuwanych przez siebie objawach – wówczas lekarz będzie mógł zaplanować działanie zmniejszające nasilenie objawów. Czasami wystarczą farmakologiczne lub niefarmakologiczne środki zaradcze, niekiedy konieczne jest zmniejszenie dawek leków, zrobienie przerwy w leczeniu lub trwałe przerwanie leczenia.

W razie poważnych lub bardzo nasilonych powikłań leczenia, z którymi pacjent nie może sobie poradzić, niekiedy konieczne jest zgłoszenie się do lekarza poza terminami wyznaczonych wizyt. Czasami ze względu na charakter powikłań pacjent może zostać skierowany do lekarzy innych specjalności, dietetyka lub psychologa.

W trakcie leczenia pacjent ma wykonywane badania krwi oraz niekiedy inne badania, żeby określić czy kontynuacja leczenia jest bezpieczna. Częstość oraz rodzaj wykonywanych badań jest ustalana przez lekarza w zależności od stosowanego leczenia.

Poniżej wymieniono najczęstsze skutki uboczne. Trzeba jednak pamiętać, że mogą zdarzyć się również rzadsze powikłania oraz, że nie każda odczuwana dolegliwość musi mieć związek z leczeniem onkologicznym.

CHEMIOTERAPIA

Co to jest chemioterapia?

Chemioterapia to jedna z najstarszych metod leczenia złośliwych nowotworów, ale nadal skuteczna i stosowana w większości nowotworów. Jej działanie polega na uszkadzaniu komórek, które budują tkankę nowotworową i które wykazują zdolność do podziału i namnażania się. Komórki nowotworowe są mniej lub bardziej zbliżone (podobne) do komórek tworzących prawidłowe tkanki i narządy człowieka. Również one (chociaż nie wszystkie) mogą się dzielić (namnażać) i dlatego mogą zostać uszkodzone w trakcie chemioterapii, co powoduje objawy uboczne. 

Co może wystąpić po chemioterapii?

1/ nieprawidłowości w badaniach krwi – anemia, spadek poziomu białych krwinek odpowiedzialnych za odporność lub płytek krwi odpowiedzialnych za krzepnięcie – zwykle są to przejściowe zaburzenia. Chemioterapia może też powodować uszkodzenie nerek i wątroby, co też będzie widoczne w badaniach krwi.

2/ zmęczenie – odczuwane jako brak sił, znużenie, łatwiejsze męczenie się, spowolnienie

3/ gorączka – może wystąpić z powodu zakażenia w wyniku uszkodzenia białych krwinek odpowiedzialnych za odporność

W przypadku gorączki, która wystąpi po chemioterapii należy koniecznie skontaktować się z lekarzem.

4/ nudności i wymioty – przed leczeniem pacjent otrzymuje leki przeciwwymiotne, a następnie receptę na leki, które może zażyć w domu

5/ biegunka – częstsze (trzy lub więcej na dobę) lub bardziej wodniste wypróżnienia

6/ zaburzenia smaku i apetytu – należy zwracać szczególną uwagę na problemy z jedzeniem oraz spadek wagi

7/ wypadanie włosów – częsty skutek uboczny, ale nie wszystkie leki go powodują

Włosy odrastają po zakończeniu chemioterapii, ale mogą mieć – przejściowo lub trwale – inny kolor lub fakturę niż przed leczeniem.

8/ neuropatia – czyli uszkodzenie zakończeń nerwów – najczęściej odczuwana jako mrowienie, drętwienie, nadwrażliwość palców dłoni i stóp na zimno. Zazwyczaj zmniejsza się ona z czasem, ale zdarza się, że nie ustępuje całkowicie.

9/ zmiany śluzówek jamy ustnej i gardła – wysychanie ust, bolesność języka i śluzówek, afty, ból przy przełykaniu

10/ zmiany skóry i paznokci – suchość, swędzenie, zaczerwienienie skóry, wysypki, przebarwienia paznokci

11/ trudności z pamięcią i skupianiem uwagi, tzw. chemofog/chemobrain

12/ bezpłodność

HORMONOTERAPIA

Co to jest hormonoterapia?

Hormonoterapia może być zastosowana w nowotworach hormonozależnych, czyli posiadających w swoich komórkach receptory hormonalne (miejsca, do których przyłączają się hormony powodując wzrost komórek). Jej celem jest zablokowanie działania hormonów na nowotwór lub bezpośrednie hamowanie wzrostu nowotworu.

Podobnie jak inne metody leczenia systemowego, nie działa wyłącznie na komórki nowotworowe, ponieważ wiele zdrowych komórek organizmu również posiada punkt uchwytu dla hormonów, ponadto skutki uboczne mogą wynikać bezpośrednio ze zmniejszenia poziomu konkretnych hormonów we krwi.

Hormonoterapia działa wolniej niż pozostałe omawiane sposoby leczenia, objawy uboczne są przeważnie mniej burzliwe, niemniej mogą być uciążliwe lub niebezpieczne dla pacjenta.

Co może wystąpić po hormonoterapii?
1/ uczucie osłabienia, zmęczenie, uderzenia gorąca, omdlenia, złe samopoczucie

2/ bóle mięśni i stawów

3/ zaburzenia układu sercowo-naczyniowego – zawał serca, zakrzepy, nadciśnienie tętnicze

4/ tkliwość lub ból piersi, zanik jąder, ból jąder, bezpłodność, przerost gruczołów piersiowych, impotencja, zaburzenia miesiączkowania, zatrzymanie miesiączki, krwawienia z pochwy

5/ zaburzenia metaboliczne – zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy, podwyższony poziom trójglicerydów i cholesterolu

6/ zmniejszenie gęstości kości, osteoporoza

7/ lęk, drażliwość, bezsenność, zaburzenia depresyjne

8/ zaburzenia widzenia, zaćma

9/ nudności, wymioty, niestrawność

LECZENIE CELOWANE (UKIERUNKOWANE MOLEKULARNIE)

Co to jest leczenie celowane?

W komórkach organizmu człowieka zachodzi bardzo wiele procesów odpowiedzialnych za przeżycie komórki i jej zdolność do rozmnażania się.
Leki celowane są zaprojektowane tak, żeby trafiać w precyzyjnie wybrane mechanizmy w komórkach. Mechanizmy te są również obecne w zdrowych komórkach człowieka, choć zwykle w mniejszym nasileniu.

Słowo „celowane” wobec tego nie oznacza, że leki uszkadzają jedynie komórki raka. Niemniej jest to metoda leczenia bardziej precyzyjna niż chemioterapia. Należy jednak pamiętać, że nie w każdym nowotworze jest ona skuteczna i możliwa do zastosowania.

Co może wystąpić po lekach celowanych?

1/ zmiany skórne – wysypka, zaczerwienienie, świąd, suchość lub pęknięcia skóry, zespół ręka-stopa (pojawianie się zmian takich jak rumień, obrzęk, pęknięcia, na skórze dłoni i stóp), uszkodzenie paznokci, przebarwienia lub odbarwienia skóry i włosów, skłonność do poparzeń słonecznych

2/ uszkodzenie wątroby – może powodować uczucie zmęczenia, zażółcenie skóry lub białek oczu (żółtaczkę), ciemne zabarwienie moczu, nudności, wymioty, utratę apetytu, ból po prawej stronie brzucha, zwiększoną skłonność do powstawania siniaków; może również przebiegać bez objawów  i być widoczne jedynie w badaniach krwi

3/ uszkodzenie serca i naczyń krwionośnych – nadciśnienie tętnicze, zawał serca, niewydolność serca, powikłania pod postacią zakrzepów lub zatorów, krwawienia

4/ zmęczenie – odczuwane jako brak sił, znużenie, osłabienie, łatwiejsze męczenie się, spowolnienie

5/ biegunka – częstsze (trzy lub więcej na dobę) lub wodniste wypróżnienia

6/ zaburzenia hormonalne np. nadczynność lub niedoczynność tarczycy

7/ nieprawidłowości w badaniach krwi – w tym wynikające z wyżej wymienionych zaburzeń oraz na przykład obniżony poziom magnezu, podwyższony poziom glukozy

8/ zaburzenia smaku i apetytu – należy zwracać szczególną uwagę na problemy z jedzeniem oraz spadek wagi

9/ zapalenie płuc – może powodować gorączkę, skrócenie oddechu lub kaszel, który nie mija

IMMUNOTERAPIA

Co to jest immunoterapia?

Komórki raka posiadają umiejętność zmniejszania aktywności układu odpornościowego, który nie może wówczas skutecznie walczyć z nowotworem.

Immunoterapia polega na odblokowaniu układu odpornościowego pacjenta w celu ułatwienia mu niszczenia komórek raka. Niestety mechanizmy tego układu nie działają precyzyjnie, co może powodować skutki uboczne pod postacią nadmiernej aktywności wobec własnego organizmu (autoagresji) powodującej zapalenie różnych narządów.

Przeciwwskazaniem do immunoterapii są niektóre z tzw. chorób autoimmunologicznych, czyli chorób wynikających z atakowania własnego organizmu przez układ odpornościowy. Nie w każdym nowotworze immunoterapia jest skuteczna i możliwa do zastosowania. 

Co może wystąpić po immunoterapii?

1/ zapalenie jelita grubego – wodniste, luźne stolce, w niektórych przypadkach z domieszką krwi lub śluzu

2/ zmęczenie – odczuwane jako brak sił, znużenie, osłabienie, łatwiejsze męczenie się, spowolnienie

3/ zaburzenia skóry i błon śluzowych – wysypka, świąd, suchość, zaczerwienienie, bielactwo (obszary całkowitego odbarwienia skóry), zapalenie błon śluzowych, owrzodzenia śluzówek jamy ustnej, pieczenie języka, przerzedzenie włosów

4/ zaburzenia hormonalne wynikające z zapalenia gruczołów dokrewnych – niedoczynność lub nadczynność tarczycy, niedoczynność przysadki lub kory nadnerczy, cukrzyca

5/ zmniejszenie apetytu, zaburzenia odczuwania smaku

6/ zapalenie płuc – duszność, ból w klatce piersiowej, kaszel, gorączka, krwioplucie, trudności w oddychaniu

7/ zapalenie wątroby – uczucie zmęczenia, zażółcenie skóry lub białek oczu (żółtaczkę), ciemne zabarwienie moczu, nudności, wymioty, utrata apetytu, ból po prawej stronie brzucha, zwiększoną skłonność do powstawania siniaków; może również przebiegać bez objawów i być widoczne jedynie w badaniach krwi

8/ zapalenie nerek – czasami widoczne jedynie jako nieprawidłowości w badaniach – pojawienie się białka w badaniu moczu lub pogorszenie prób nerkowych w badaniu krwi, czasami objawia się np. zmniejszeniem ilości oddawanego moczu

9/ zapalenie nerwów – osłabienie, drętwienie kończyn, zaburzenia widzenia

10/ zaburzenia układu sercowo-naczyniowego – nadciśnienie tętnicze, zapalenie mięśnia sercowego, nieprawidłowy rytm serca, zakrzepy

11/ zapalenie stawów, osłabienie lub zapalenie mięśni

12/ nieprawidłowości w badaniach krwi – w tym wynikające z wyżej wymienionych zaburzeń oraz na przykład anemia, obniżony poziom płytek krwi, białych krwinek czy nieprawidłowy poziom elektrolitów

Jeżeli pacjent planuje posiadanie dzieci, koniecznie powinien porozmawiać o tym z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.
Należy pamiętać, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni w trakcie leczenia onkologicznego bezwzględnie powinni stosować antykoncepcję.

Obecność powyższych objawów, kolejne pobyty w szpitalu, zmiany w życiu – wszystkie te czynniki mogą być dużym obciążeniem emocjonalnym.

Jeśli pacjent często odczuwa lęk, smutek, łatwiej się denerwuje, nic nie sprawia mu przyjemności lub ma kłopoty ze snem, powinien to zgłosić swojemu lekarzowi.

Trzeba pamiętać, że wszystkie wymienione metody leczenia mają za zadanie przede wszystkim pomóc lepiej opanować chorobę, a skutki uboczne można w dużej mierze kontrolować.

OPRAC. LEK. KATARZYNA GAJEWSKA-WICHER