BADANIA GENETYCZNE

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzi badania genetyczne wśród osób, u których w rodzinach stwierdzono zachorowania na:
– raka piersi lub raka jajnika w genach BRCA1, BRCA2PALB2 i CHEK2,
– raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy w genach APC, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, STK11, SMAD4, BMPR1A, MUTYH, EPCAM, PTEN.

Celem tych badań jest przede wszystkim określenie, czy predyspozycja do zachorowania ma charakter dziedziczny. W niektórych przypadkach wynik badania ma wpływ na dalsze postępowanie lecznicze. 
Wyniki tych badań są istotne zarówno dla pacjentów, jak i ich najbliższych. 
Do badania genetycznego kwalifikuje lekarz poradni genetycznej na podstawie dokładnego wywiadu rodzinnego, w którym zbiera się: dane o wszystkich krewnych z nowotworem i krewnych zdrowych z podaniem ich wieku – krewni pierwszego stopnia, drugiego stopnia i ewentualnie dalszych stopni. W przypadku krewnych z nowotworem – wiek zachorowań i typ lub umiejscowienie nowotworów.
Badania wymagają pisemnej zgody naszych pacjentek i zachowania zasad poufności.

Porada kwalifikująca do leczenia w ramach świadczeń zdrowotnych określona jest jako: opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika i Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy.

Lekarze:

dr n. med. Marek Jasiówka
dr n. med. Marek Bodzioch
lek. Jolanta Fijak-Moskal

W celu rejestracji prosimy o kontakt:

Telefonicznie

Od poniedziałku do piątku w godzinach w godz. 7.30-14.30 pod numerem telefonu:
+48 12 306 70 71
Jeżeli chcesz, by zarejestrowała Cię osoba trzecia, wówczas poproś, by zadzwoniła za Ciebie.

Mailowo
termin@krakow.nio.gov.pl

Osobiście

W rejestracji głównej od poniedziałku do piątku w godzinach w godz. 7.00-15.00.
Budynek główny, ul. Garncarska 13, wejście pomiędzy filarami, poziom -1.