DOKTORATY

PRZYSZŁE OBRONY

OBRONIONE DOKTORATY
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu – dyscyplina: nauki medyczne

2022

doktorant

data uzyskania stopnia naukowego

tytuł pracy

promotor/recenzenci

1.

Wojciech Rudnicki
(spoza NIO-PIB)

12.01.2022 r.
WYRÓŻNIENIE

Mammografia spektralna wzmacniana kontrastem (CESM) jako badanie o najwyższej referencyjności w diagnostyce raka piersi u kobiet

Dr hab. med. Elżbieta Łuczyńska

Prof. dr hab. n. med. Anna Walecka
Prof. dr hab. Urszula Łebkowska

2.

Anna Janecka-Widła

21.09.2022 r.
WYRÓŻNIENIE

Wpływ infekcji HPV16 na funkcjonowanie szlaku EGFR/P13K/AKT/mTOR i rokowanie u chorych na płaskonabłonkowe nowotwory terenu głowy i szyi

dr hab. Beata Biesaga, prof. NIO-PIB
dr Anna Mucha-Małecka

prof. dr hab. Magdalena Kosz-Vnenchak
prof. dr hab. Wojciech Golusiński

3.

Oleksij Potapov
(spoza NIO-PIB)

23.11.2022 r.

Laparoscopic training programs in surgical oncology. From dry lab through live animal model to the surgical oncology clinic

dr hab. Andrzej Komorowski, prof. UR

prof. dr hab. Michał Grąt
dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ

4.

Marta Kołodziej-Rzepa
(spoza NIO-PIB)

23.11.2022 r.

Porównanie ekspresji wybranych markerów nowotworowych komórek macierzystych między podgrupą chorych na nowotwory narządów głowy i szyi z infekcją HPV16 i podgrupą chorych na nowotwory narządów głowy i szyi bez infekcji HPV16

dr hab. Beata Biesaga, prof. NIO-PIB

prof. dr hab. Robert Jach
dr hab. Tomasz Gosiewski

2021

doktorant

data uzyskania stopnia naukowego

tytuł pracy

promotor/recenzenci

1.

Anna Ćwierz
(spoza NIO-PIB)

10.03.2021 r.

Efektywność diagnostyczna, powikłania i ograniczenia biopsji cienkoigłowej, gruboigłowej i chirurgicznej u chorych ze zmianami ogniskowymi wątroby

dr hab. Andrzej Komorowski

dr hab. Michał Grąt
dr hab. Jakub Kenig

2.

Maksymilian Kruczała

21.04.2021 r.

Wartość prognostyczna mutacji genu BRCA1 u chorych na raka piersi

prof. dr hab. Paweł Blecharz
dr Elżbieta Marczyk

dr hab. Paweł Knapp
dr hab. Radosław Mądry

3.

Monika Tulik

21.04.2021 r.

Optymalizacja parametrów badania scyntygraficznego SPECT/CT kośćca

prof. nadzw. dr hab. Teresa Kowalska

prof. nadzw. dr hab. Anna Płachcińska
prof. nadzw. dr hab. Mirosław Dziuk

4.

Marek Pogodziński

8.09.2021 r.

Analiza skuteczności leczenia i czynników prognostycznych u chorych na raka prącia

Prof. dr hab. Jerzy Jakubowicz

Prof. dr hab. Tomasz Demkow
Prof. dr hab. Andrzej Stelmach

2020

doktorant

data uzyskania
stopnia naukowego

tytuł pracy

promotor/recenzenci

4.

Mariusz Książek
(spoza NIO-PIB)

10.06.2020
WYRÓŻNIENIE

Znaczenie wybranych parametrów morfologicznych w ocenie rokowania u chorych na raka płaskonabłonkowego jamy ustnej

prof. dr hab. Janusz Ryś
dr Robert Brodowski

prof. dr hab. Romuald Krajewski
dr hab. Maciej Kajor

5.

Urszula Rychlik

10.06.2020
WYRÓŻNIENIE

Ocena zależności pomiędzy stężeniem swoistego antygenu sterczowego (PSA) a poziomem wybranych wskaźników stanu hormonalnego u chorych na raka gruczołu krokowego

prof. dr hab. Jan Kulpa

prof. dr hab. Marek Paradowski
prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

6.

Konrad Muzykiewicz

18.11.2020
WYRÓŻNIENIE

Analiza wartości prognostycznej biochemicznych markerów odpowiedzi zapalnej ocenianych na rożnych etapach procesu terapeutycznego u chorych leczonych z powodu zaawansowanego raka endometrium (FIGO III-IV)

prof. dr hab. Paweł Blecharz

prof. dr hab. Andrzej Bieńkiewicz
dr hab. n. med. Tomasz Kluz

7.

Ewa Iwańska

18.11.2020

Poszukiwanie optymalnej metody oceny miejscowego zaawansowania raka endometrium z użyciem badań obrazowych i biochemicznych

prof. dr hab. Paweł Blecharz

prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko
dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz

8.

Marco Vito Marino
(spoza NIO-PIB)

18.11.2020

The role of laparoscopic and robotic surgery in the treatment of liver and pancreatic tumors

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Komorowski

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
dr hab. Marek Sierżęga