DZIAŁ BADAŃ KLINICZNYCH

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  1. Współpraca ze sponsorami i ich przedstawicielami, badaczami oraz z pracownikami komórek org. NIO-PIB Oddział w Krakowie w zakresie dotyczącym badań klinicznych

  2. Sprawowanie nadzoru administracyjnego nad badaniami klinicznymi (komercyjnymi i niekomercyjnymi) planowanymi oraz realizowanymi w oparciu o wytyczne obowiązujące w NIO-PIB Oddział w Krakowie

  3. Analiza merytoryczna, ekonomiczna oraz negocjacje umów o przeprowadzenie badań klinicznych

  4. Negocjacje budżetów badań w zakresie wyceny procedur stosowanych w badaniach klinicznych

  5. Sprawowanie nadzoru nad dokumentami związanymi z badaniami klinicznymi stanowiącymi własność Ośrodka (podczas planowania, prowadzenia oraz po zakończeniu badań klinicznych)

  6. Prowadzenie szkoleń dla personelu w zakresie ogólnych zasad obowiązujących przy prowadzeniu badań klinicznych

  7. Opracowywanie rejestrów dot. prowadzonych badań klinicznych.