BADANIA KLINICZNE

INFORMACJA DLA SPONSORÓW BADAŃ/FIRM CRO

1. Propozycje badań klinicznych komercyjnych oraz niekomercyjnych prosimy przysyłać na adres mailowy: badania.kliniczne@krakow.nio.gov.pl

2. Po otrzymaniu propozycji badania, Dział Badań Klinicznych kontaktuje się z potencjalnym Głównym Badaczem, przekazuje informacje o badaniu i jest w bieżącym kontakcie ze sponsorem/CRO oraz Gł. Badaczem w kwestii podjęcia decyzji o ewentualnym udziale Ośrodka i Gł. Badacza w danym badaniu.

3. Wizyty selekcyjne odbywają się zarówno przy udziale Głównego Badacza (omówienie kwestii medycznych), jak i Działu Badań Klinicznych (omówienie możliwości technicznych związanych z przeprowadzeniem badania w Ośrodku oraz logistyki badania).

4. Po kwalifikacji Ośrodka do badania – wymagane jest podpisanie klauzuli poufności dla Ośrodka (CDA) przez osobę reprezentującą instytucję (tj. Dyrektora NIO-PIB Oddział w Krakowie).

5. W NIO-PIB Oddział w Krakowie obowiązują umowy trójstronne na prowadzenie badań klinicznych. Istnieje możliwość zawarcia umowy ramowej z daną firmą oraz umów-zleceń na poszczególne badania kliniczne.

6. Projekt umowy oraz budżetu badania przesyłany jest równocześnie do Głównego Badacza oraz do Działu Badań Klinicznych.

7. Wszelkich informacji dotyczących prowadzenia badań klinicznych w NIO-PIB Oddział w Krakowie udziela Dział Badań Klinicznych.